Solidarni z Ukrainą

Domy Uchodźcy

Blisko 700 tysięcy bezpłatnych noclegów dla uchodźców z Ukrainy udzieliła Fundacja Leny Grochowskiej od wybuchu wojny.

Wraz z Grupą Arche od pierwszych dni pełnoskalowej wojny w Ukrainie zaangażowaliśmy się we wsparcie przybywających do Polski osób. W pierwszym etapie zorganizowaliśmy ponad 80 tysięcy noclegów z wyżywieniem w hotelach sieci Arche na terenie całej Polski. Wraz z przedłużającymi się działaniami wojennymi i rosnącymi potrzebami mieszkaniowymi zdecydowaliśmy o stworzeniu Domów Uchodźcy – miejsc długoterminowego, bezpiecznego zakwaterowania dla osób przybywających z Ukrainy. Pierwszy Dom Uchodźcy – w Warszawie – został otwarty już na początku marca 2022 r.

Dzisiaj w ramach Fundacji Leny Grochowskiej prowadzimy 5 domów, w których schronienie może znaleźć blisko 1300 osób.

Domy Uchodźcy powstały m.in. w dawnych biurowcach i akademikach, które specjalnie zaadaptowaliśmy na potrzeby przyszłych mieszkańców. Stworzyliśmy w nich kilkuosobowe pokoje, wyposażone w niezbędny sprzęt i meble, oraz wspólne przestrzenie kuchenne, jadalnie, świetlice i pomieszczenia warsztatowe. Schronienie mogą tam uzyskać osoby, które nie mają zasobów pozwalających na samodzielne utrzymanie się w Polsce.

W funkcjonowanie Domów angażujemy wszystkich mieszkańców. Posiłki przygotowywane są samodzielnie we wspólnych kuchniach, a sprzątanie i opieka nad dziećmi organizowane są w systemie dyżurowym. W ten sposób staramy się stymulować samodzielność mieszkańców, wzmacniać ich sprawczość oraz budować poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, która powstała w każdym z Domów Uchodźcy.

Przy realizacji projektu „Solidarni z Ukrainą” zbudowaliśmy szeroką platformę współpracy, łączącą podmioty publiczne i prywatne. Dzięki ich hojności, a także ofiarności indywidualnych darczyńców, Fundacja przeznaczyła na wsparcie uchodźców z Ukrainy ponad 20 mln zł.

Budynki, w których powstały Domy Uchodźców, zostały bezpłatnie udostępnione Fundacji przez: Arche SA, Metsä Tissue, Orange Polska, Strus Development, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet w Siedlcach.

Pobyty tymczasowe w Arche Hotelach

Wsparcie w adaptacji

Bieżące działania fundacji koncentrujemy przede wszystkim na wsparciu naszych mieszkańców w szeroko pojętej adaptacji. Przy współpracy z innymi organizacjami i wolontariuszami zapewniamy szereg nieodpłatnych programów adaptacyjnych, takich jak:

  • kursy języka polskiego
  • kwalifikacyjne szkolenia zawodowe
  • animacje dla najmłodszych
  • niezbędną opiekę psychologiczną
 
Wspieramy i nadzorujemy w procedowaniu formalności dotyczących legalizacji pobytu, świadczeń czy dostępu do edukacji.
 
Nieustannie gwarantujemy też bezpieczne schronienie dla dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz dzieci z pieczy zastępczej. Wśród osób, którym udzielamy schronienia jest również około 150 osób z niepełnosprawnościami. Są to m.in. dzieci w spektrum autyzmu, osoby głuche, osoby z niepełnosprawnością ruchową. Wspomagamy osoby szczególnie potrzebujące również w zakresie rehabilitacji, sprzętu medycznego i specjalistycznego.

Osoby potrzebujące noclegów mogą się zgłaszać do wybranych lokalizacji:

Dom Uchodźcy w Siedlcach
ul. Bema 1
08-110 Siedlce
+48 535 167 552
akademik@fundacjalenygrochowskiej.pl

Dom Uchodźcy w Łodzi
ul. Okoniowa 16
91-498 Łódź
+48 536 772 412
lodz@fundacjalenygrochowskiej.pl

Dom Uchodźcy w Lublinie
ul. Lubartowska 58
20-094 Lublin
+48 536 864 822
lublin@fundacjalenygrochowskiej.pl

Dom Uchodźcy w Ożarowie Mazowieckim
ul. Żeromskiego 3
05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 536 773 070
ozarow@fundacjalenygrochowskiej.pl

Dom Uchodźcy w Konstancinie-Jeziornie
ul. Mirkowska 45
05-520 Konstancin-Jeziorna
+48 535 179 866
konstancin@fundacjalenygrochowskiej.pl

0
Domów Uchodźcy
0
osób, którym pomogliśmy
0
udzielone bezpłatne noclegi

Aktualności

Na grafice dwie uściśnięte dłonie z napisem Dziękujemy za okazane serce. Nad nimi dwa pomarańczowe serca i logo Fundacji Orange i Fundacji Leny Grochowskiej.

DOMotywacja

Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Orange stworzyliśmy projekt DOMotywacja dla...