Nasze działania

Głównym obszarem działań jest dla nas wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączamy ich do życia zawodowego i społecznego przede wszystkim poprzez zatrudnienie. Podejmujemy także inne formy działań, ukierunkowanych na pomoc potrzebującym oraz promujących szeroko pojętą kulturę, sztukę i tradycję.