Rozstrzygnięcie konkursu literackiego | Підсумки літературного конкурсу

„24 lutego – moje życie przed i po” to hasło konkursu literackiego, który ogłosiliśmy w grudniu 2023 roku. Naszym celem było udzielenie głosu tym, którzy musieli opuścić swoje domy w obliczu trwającego konfliktu, a także zwiększenie świadomości na temat wyzwań, z jakimi mierzą się uchodźcy.

Otrzymaliśmy 36 poruszających prac, dokumentujących wspomnienia autorów po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wybór utworów, które najlepiej oddają głos uchodźców, okazał się być dużym wyzwaniem dla naszego jury. Początkowo planowaliśmy wyłonić 10 zwycięzców, jednak ze względu na wyjątkową jakość i znaczenie nadesłanych tekstów jury podjęło decyzję o zwiększeniu liczby laureatów do 18. Jednocześnie zwiększyliśmy pulę nagród finansowych – dla każdego laureata przewidziana jest nagroda w wysokości 1000 zł.

Autorzy nagrodzonych prac (w kolejności alfabetycznej):

 • Tetiana Avramenko
 • Olesia Burlaka
 • Leonid Dan
 • Kateryna Darynska
 • Marharyta Ishchuk
 • Ihor Khvalibota
 • Nadiia Kornilova
 • Ievgeniia Loshkarova
 • Valerii Midianka
 • Maryna Miezientseva
 • Mariia Ostapchuk
 • Olena Pavlenko
 • Tetiana Serhiienko
 • Viktoria Sharun
 • Olha Shved
 • Nadiia Timokhina
 • Vita Zavadska
 • Hanna Zhuk

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w przygotowywanej przez nas książce. Chcemy, żeby ta publikacja była ważnym dokumentem świadczącym o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie stały się udziałem milionów osób, zmuszonych do opuszczenia swoich domów i organizowania swojego życia na nowo.

Każda historia którą otrzymaliśmy jest unikatowa. To opowieści o wytrwałości, nadziei i odwadze. Dlatego oprócz nagrodzonych prac planujemy opublikować pozostałe nadesłane teksty i sprawić, żeby głos wszystkich autorów został usłyszany.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie i zaufanie, jakim nas obdarzyli, dzieląc się swoimi prywatnymi historiami.

Na zdjęciu kobieta trzyma w oknie flagę Ukrainy. Napis: Rozstrzygnięcie konkursu 24 lutego - moje życie przed i po

«24 лютого – моє життя до і після» – такий слоган літературного конкурсу ми оголосили у грудні 2023 року. Наша мета полягала в тому, щоб дати голос тим, хто змушений був залишити свої домівки в умовах триваючого конфлікту, а також підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються біженці.

Ми отримали 36 зворушливих робіт, які документують спогади авторів після нападу Росії на Україну у 2022 році. Вибір творів, які найкраще відображають голос біженців, виявився великим викликом для нашого журі. Спочатку ми планували обрати 10 переможців, але через виняткову якість і важливість поданих текстів журі вирішило збільшити кількість переможців до 18. Водночас ми збільшили призовий фонд – на кожного переможця заплановано 1000 злотих.

Автори нагороджених робіт (в алфавітному порядку):

 • Тетяна Авраменко
 • Олеся Бурлака
 • Леонід Дан
 • Катерина Даринська
 • Маргарита Іщук
 • Ігор Хвалібота
 • Надія Корнілова
 • Євгенія Лошкарьова
 • Валерій Мідянка
 • Марина Мезієнцева
 • Марія Остапчук
 • Олена Павленко
 • Тетяна Сергієнко
 • Виктория Шарун
 • Ольга Швед
 • Надія Тімохіна
 • Віта Завадська
 • Ганна Жук

Усі роботи-переможці будуть опубліковані у книзі, яку ми готуємо. Ми хочемо, щоб ця публікація стала важливим документом, який засвідчує досвід і виклики, з якими стикаються мільйони людей, змушених покинути свої домівки та організувати своє життя заново.

Кожна історія, яку ми отримуємо, унікальна. Це історії про витривалість, надію та мужність. Тому, окрім нагороджених робіт, ми плануємо оприлюднити решту надісланих текстів і почути голос усіх авторів.

Ми хочемо подякувати всім учасникам за участь у конкурсі та за довіру, поділившись своїми особистими історіями.