Konkurs literacki dla uchodźców z Ukrainy „24 lutego 2022 – Moje życie przed i po…” – PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ!

Фонд Лени Гроховської оголошує конкурс для біженців війни з України під назвою «24 лютого 2022 – Моє життя до і після…»

Wojna pisze najokrutniejsze scenariusze, najbardziej bolesne i niezrozumiałe. Należy jednak pamiętać że to, co zostanie zapisane na kartach wspomnień, pozwoli zachować od zapomnienia i zrozumieć los osób dotkniętych okrucieństwem wojny. Dlatego też Fundacja Leny Grochowskiej ogłasza konkurs literacki, w którym, spośród nadesłanych zgłoszeń, dziesięciu wyróżnionym autorom opisanych historii wojennych przyznamy nagrody finansowe w wysokości 1000 zł.

Celem Konkursu jest :

 • Pozyskanie historii tragicznych wydarzeń, jakie spotkały Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodowości wskutek brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
 • dokumentowanie nadesłanych historii wojennych
 • a także upowszechnienie najciekawszych historii poprzez publikację w formie książki lub albumu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy opuścili kraj po 24 lutego 2022 r.  
  i obecnie przebywają na terytorium Polski.

Zasady Uczestnictwa w konkursie:

 1. Opisz swoją  historię  wojenną i zapisz w  pliku  pdf, word, txt,
 2. Historia powinna zawierać od 900 do 1100 słów (3-4 strony A4 maszynopisu), w języku ukraińskim lub polskim,
 3. Dołącz 3-4  zdjęcia współczesne (z Polski) i archiwalne (z życia
  w Ukrainie, drogi do Polski),   

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną lub listownie do dnia 30 listopada 2023 r.  z dopiskiem “Konkurs: 24 lutego 2022 – Moje życie przed i po… ”.
Fundacja Leny Grochowskiej ul. Brzeska 134 08-110 Siedlce
e-mail: ukraina@fundacjalenygrochowskiej.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 30 stycznia 2024 roku.

Karta zgłoszeniowa, regulamin konkursu oraz szczegółowe zasady konkursu dostępne są poniżej.


Війна пише найжорстокіші, найболючіші та незрозумілі сценарії. Проте слід пам’ятати, що те, що записано на сторінках спогадів, допоможе не забути та зрозуміти долю людей, яких торкнулася жорстокість війни. Тому Фундація Лєни Гроховської оголошує літературний конкурс, у якому ми нагородимо грошовими преміями десять видатних авторів воєнних оповідань з-поміж поданих заявок. 1000 злотих за кожного.

Метою Конкурсу є:

 • Отримання сюжетів, присвячених трагічним подіям, які спіткали українців, а також представників інших національностей внаслідок жорстокого нападу Російської Федерації на Україну,
 • документування поданих воєнних сюжетів,
 • та поширення найцікавіших історій через публікацію у вигляді книги або альбому.

Хто може брати участь у конкурсі?

 • Переселенці з України, які залишили країну після 24 лютого 2022 року і зараз перебувають у Польщі.

Правила участі в конкурсі:

 1. Опишіть свою військову історію та збережіть її у форматі pdf, Word, txt
 2. Розповідь має містити від 900 до 1100 слів (3-4 сторінки формату А4), українською або польською мовами.
 3. Додайте 3-4 сучасні (з Польщі) та архівні (з життя) фото по Україні, дороги до Польщі.

Заявки необхідно надіслати в електронному вигляді або поштою до 30 листопада 2023 року
з поміткою «Конкурс – 24 лютого 2022 – Моє життя до і після…» Fundacja Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce e-mail: ukraina@fundacjalenygrochowskiej.pl

Кінцевий термін подачі заявок: 31 грудня 2023 року.

Підсумки конкурсу та оголошення результатів: 30 січня 2024 року