Lena Grochowska

Malarka, urodzona w Siedlcach. Uczęszczała do Liceum Plastycznego w Lublinie, ale prawdziwą drogę artystyczną odnalazła dzięki własnym poszukiwaniom. Malarstwa uczyła się również w prywatnej pracowni Jana Popka w Lublinie. Uprawia malarstwo olejne oraz pastel. Jej obrazy lekko zbaczają od realizmu, jest w nich wyczuwalna tęsknota za pięknem i harmonią. Obrazy wypełniają głównie kobiety i zwierzęta, często otoczone lalkami, kwiatami, przedmiotami, instrumentami muzycznymi.

Działa na rzecz kultury już od 1995 roku, kiedy otworzyła pierwszą swoją galerię w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 29. Tutaj prezentowali swoje prace m.in. Antoni Chodorowski, Franciszek Maśluszczak, Halina Budziszewska, Andrzej Sołtysiuk. Następnie Galeria została przeniesiona do budynku Arche przy ul. Brzeskiej 134 i gościła takich artystów jak: Maria Dziopak, Zbigniew Nowosadzki, Włodzimierz Dawidowicz i inni. W 2015 roku została otwarta Galeria Leny Grochowskiej na terenie Pałacu i Folwarku Łochów, gdzie oprócz stałej ekspozycji prac artystki prezentowana jest także sztuka nieprofesjonalna.

Z mężem Władysławem założyła Fundację Leny Grochowskiej, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny. Z biegiem lat działalność Fundacji rozszerzyła się i obejmuje różnorodne przedsięwzięcia wspierające inkluzję społeczną, a także działania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Dzisiaj głównym obszarem działań jest wsparcie osób wykluczanych społecznie, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną, znajdujących się w kryzysie bezdomności, uchodźców.

Lena Grochowska