Projekty zakończone

REPATRIANCI

UMOŻLIWIAMY POWRÓT DO KRAJU RODAKOM WYSIEDLONYM Z POLSKI

Tylko do samego Kazachstanu trafiło 60 tys. Polaków. Wwieziono ich na step, wysadzono na   „Nieludzkiej ziemi” i kazano budować wieś. Polacy deportowani w 1936 roku i później, podczas II wojny światowej, nie mogli oddalać się od swoich wsi i do lat pięćdziesiątych pozostawali pod specjalnym nadzorem. Po uzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, kilka tysięcy Polaków wyjechało do Polski i do Rosji. Obecnie w Kazachstanie żyje ich wciąż ponad 30 tys.

Mimo upływu dziesiątek lat, wychowani w wierze katolickiej i kultywując polskie tradycje kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków chce wrócić do ojczyzny. Nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Państwo polskie nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na zapewnienie powrotu repatriantom.
Fundacja Leny Grochowskiej powstała, aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.

Do tej pory sprowadziliśmy 25 polskich rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Pomagamy także trzem polskim rodzinom przybyłym z Ukrainy i Krymu. Repatrianci mieszkają w mieszkaniach Fundacji w Siedlcach, Łochowie, Piasecznie, a największa grupa w budynku pokoszarowym w Górze Kalwarii. Mieszkają u nas zarówno osoby samotne jak i wielodzietne rodziny. Repatrianci pracują m.in. w obiektach należących do Grupy Arche, a dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, średnich i na studia.

Repatrianci

Największym sukcesem dla nas w tej dziedzinie jest moment, kiedy rodziny usamodzielniają się „idąc na swoje”. Tak stało się już z 6 rodzinami.

W 2019 roku na prośbę Premiera RP uczestniczyliśmy w sprowadzeniu do Polski rodzeństwa Jacyniaków z Ukrainy. Siedmioro osieroconych bardzo wcześnie dzieci dostało w Polsce szansę na lepsze życie. Wszystko dzięki wspólnemu wysiłkowi naszej Fundacji, Senatu RP i władz Łochowa. Dzisiaj dzieci mieszkają, pracują i uczą się w Łochowie.

Kolonie dla dzieci z Ukrainy

Chcąc krzewić kulturę polską, w latach 2014 – 2022 organizowaliśmy w Arche Hotelach kolonie artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin z Ukrainy. Było to wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, która wykazywała zainteresowania szeroko pojętą kulturą.

W koloniach oprócz młodzieży zagranicznej brały udział również miejscowe dzieci (z miejsca, gdzie organizowane były kolonie) uzdolnione artystycznie, wytypowane w porozumieniu z lokalnymi samorządami.

Celem organizacji kolonii była integracja młodzieży z Polski i Ukrainy, wzajemne poznanie podobieństw i różnic kulturowych, a także rozwój zdolności artystycznych.

Festiwal toMy

Więcej informacji wkrótce…

Aktualności