Kultura i sztuka

Arche Muzeum sKraj Kultur

Zachowanie tradycji oraz szerzenie zwyczajów i kultury naszych przodków jest ważnym elementem działalności Fundacji. Stąd też zrodził się pomysł powołania muzeum, za pośrednictwem którego będziemy upamiętniali i eksponowali dobra kultury materialnej.

Okraszone gwarą, wykopane spod ziemi, podarowane przez ludzi, odnalezione wśród zgliszczy…

Wyjątkowe wystawy etnograficzne, połączone ze spotkaniami interaktywnymi, prowadzonymi przez pasjonatów historii, lokalnych mieszkańców, historyków oraz gawędziarzy, już są lub w najbliższej przyszłości będą w każdym zabytkowym hotelu ARCHE na terenie całej Polski w ramach Arche Muzeum Skraj Kultur.

Autorzy wystaw i projektów historycznych, przenoszą gości w świat legend, przybliżają dawne dzieje, obrzędy, tradycje. A to wszystko po to, aby ocalić od zapomnienia historię, stroje, gwarę, dawne zawody czy ludzi, którzy wpisali się na kanwę przeszłości i o których warto pamiętać.

W ramach tworzonych wystaw, prowadzona jest zbiórka eksponatów i przedmiotów użytkowych, które będą stanowiły część historii miejsca, w którym się znajdą.

Arche Muzeum Skraj Kultur zostało zarejestrowane jako muzeum w 2019 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego siedzibą jest Zamek Janów Podlaski.

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora organizujemy z myślą o artystach amatorach, którzy miłość do sztuki mają „we krwi”. Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w teoretycznych schematach. Uczestnikami są często osoby z niepełnosprawnością, przekazujące swój indywidualny sposób postrzegania świata.

Od 2017 roku dwa razy w roku organizujemy również plenery sztuki nieprofesjonalnej, na które zapraszani są artyści z niepełnosprawnościami, wyłaniani podczas konkursu Szukamy Nikifora. Ta forma aktywności ma na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Prace z konkursu oraz plenerów tworzą kolekcję sztuki nieprofesjonalnej w ramach Muzeum Arche, prezentowaną w Arche Hotelach w Warszawie, Łochowie, Janowie Podlaskim, Górze Kalwarii.

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora

Edycje konkursu

Plenery malarskie

Od wielu lat Fundacja organizuje plenery malarskie, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, w której każdy może wyrazić siebie poprzez sztukę, niezależnie od swoich umiejętności.

Plenery odbywają się w malowniczych miejscach, które dostarczają inspiracji i pozwalają odkrywać nowe perspektywy artystycznego wyrazu. Aktywności dostosowane są do różnych poziomów zaawansowania, dzięki czemu każdy uczestnik może znaleźć coś dla siebie, a zespół doświadczonych instruktorów i terapeutów zapewnia wsparcie i pomoc na każdym etapie twórczej pracy.

Nasze wydarzenia są też doskonałą okazją do integracji społecznej. Osoby z niepełnosprawnością dzielą się swoim sposobem postrzegania świata poprzez język sztuki, który jest uniwersalny i zrozumiały dla każdego. Bezpieczna przestrzeń ekspresji artystycznej staje się w ten sposób środkiem komunikacji, jakiej brakuje w codziennych relacjach osób z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa.

Zostań naszym Mecenasem

Łączymy świat sztuki amatorskiej i profesjonalnej, wspieramy rozwój młodych talentów i prezentujemy twórczość osób z niepełnosprawnościami. Festiwal Artystyczny Łączy Nasz Sztuka, Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora, koncerty i wydarzenia charytatywne oraz plenery malarskie to tylko niektóre wydarzenia kulturalne, które organizujemy.

Wspieranie młodych artystów z niepełnosprawnościami to inwestycja w rozwój kultury, sztuki, ale też społeczeństwa. Pozwala na wydobycie unikalnych talentów i perspektyw, wzmacnia poczucie własnej wartości i integruje osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie. 

Mecenat to także promowanie wartości, które sztuka reprezentuje: kreatywności, innowacyjności, empatii, zrozumienia dla różnorodności. To tworzenie przestrzeni dla dialogu i refleksji na temat ważnych społecznie i kulturowo kwestii.

Możesz dołączyć do grona naszych Mecenasów i wspierać społecznie istotne wydarzenia. Skontaktuj się z nami lub zapoznaj z ofertą współpracy.

Zostań naszym mecenasem
0
edycji
Konkursu Szukamy Nikifora
0
plenerów malarskich
0
edycji
Konkursu Szukamy Nikifora

Aktualności

Halloween w toMy kawiarnia

28 października (sobota), godz. 15:00 zapraszamy na Halloweenowe Rolkowisko i...

NIKIFOR POSZUKIWANY!

Wszyscy artyści (amatorzy) Pędzle w dłoń! Przypominamy, że powoli zbliża...