Regulamin newslettera

Niniejszy regulamin określa zasady subskrypcji i otrzymywania newslettera Fundacji Leny Grochowskiej oraz przetwarzania danych osobowych w związku z tą usługą. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu.

1. Cel newslettera

Newsletter Fundacji Leny Grochowskiej dostarcza informacji o aktualnościach z życia fundacji oraz wydarzeniach organizowanych przez dostawcę newslettera. Zawiera również informacje o akcjach charytatywnych, inicjatywach społecznych oraz możliwościach wsparcia naszych działań.

2. Subskrypcja

Aby subskrybować newsletter Fundacji Leny Grochowskiej, należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas informacji oraz aktualności.

3. Ochrona danych osobowych

Podczas subskrypcji newslettera zbieramy jedynie niezbędne dane, tj. adres e-mail. Dane te są przechowywane w bezpieczny sposób i wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania informacji związanych z działalnością Fundacji Leny Grochowskiej.

4. Zasada poufności

Zapewniamy, że zapisane w naszej bazie adresy e-mail nie będą przekazywane firmom trzecim ani podmiotom marketingowym. Dbamy o poufność przekazanych nam danych osobowych.

5. Wycofanie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie. W celu zrezygnowania z subskrypcji, wystarczy kliknąć link do wypisania znajdujący się w każdym przesłanym mailu.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl.

7. Zmiany w regulaminie

Fundacja Leny Grochowskiej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

8. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu newslettera, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl.