Nagrody

W 2019 roku zostaliśmy laureatami nagrody publiczności w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Natomiast w 2021 roku dostaliśmy się do finałowej piętnastki Najlepszych Przedsiębiorstw Społecznych w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 2011 roku.

Również w listopadzie 2019 roku uhonorowano nas tytułem Ambasador Wschodu w kategorii Społecznie Odpowiedzialny. Ambasador Wschodu to tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu.

W 2020 i 2021 roku przyznano nam tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii ROZWÓJ – za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. W 2022 roku zostaliśmy laureatami tej nagrody w kategorii ODKRYCIE.

W 2023 roku zostaliśmy nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii Sukces rynkowy. Znak Jakości ma na celu wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem i jest przyznawany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W latach 2020-2022 byliśmy podmiotem certyfikowanym.

2021-2023

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

2021-2023

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

2019

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J. Kuronia
wg publiczności