Nagrody

Logo nagrody Nansena

Nagroda Nansena [Nansen Refugee Award] – Europa (2023)

Co roku UNHCR przyznaje Nagrodę Nansena osobom, grupom i organizacjom, które wykraczają poza swoje sfery działań w zakresie ochrony uchodźców, wysiedleńców i bezpaństwowców. Dotychczas otrzymało ją 60 osób, grup i organizacji. Fundacja Leny Grochowskiej została wybrana spośród wielu innych europejskich kandydatów, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w pomoc uchodźcom po masowej inwazji na Ukrainę.

Logo konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne rokuWyróżnienie Specjalne Rady Konkursu za osiągnięcia w zbliżaniu do siebie przedsiębiorczości społecznej i biznesu (2023)

Nagroda publiczności (2019)

Konkurs (eS) im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Roku wyróżnia i honoruje organizacje, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społęczności lokalnych. Nagrodzone projekty stanowią inspirację dla innych, a dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju. Konkurs organizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 2011 roku.

Logo konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Super Marka (2023)

Odkrycie (2022)

Rozwój (2020, 2021)

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to nagroda przyznawana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu.

Logo konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Znak Jakości w kategorii Sukces rynkowy (2023)

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej ma na celu wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem i jest przyznawany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W latach 2020-2022 byliśmy podmiotem certyfikowanym.

Logo konkursu Ambasador WschoduAmbasador Wschodu w kategorii Społecznie Odpowiedzialny (2019)
Ambasador Wschodu to tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu.

2021-2023

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

2021-2023

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

2019

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J. Kuronia
wg publiczności