Historia Fundacji Leny Grochowskiej

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku z inicjatywy Leny i Władysława Grochowskich. Od początku przyświecała nam idea wspierania osób najbardziej potrzebujących, które muszą adaptować się do nowych warunków – zawodowych, kulturowych, ekonomicznych. W pierwszych latach skupiliśmy się na problemie repatriacji i pomocy osobom, które kilkadziesiąt lat temu zostały wysiedlone do Związku Radzieckiego. Dzięki naszemu programowi 25 rodzin z polskimi korzeniami z Kazachstanu, Ukrainy, Turkmenistanu i Uzbekistanu znalazło w Polsce swój nowy dom.

W 2019 roku rozpoczęliśmy działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Otworzyliśmy Warsztat Rękodzieła Artystycznego „toMy” i zatrudniliśmy w nim pierwszych kilkanaście osób. Dziś w 4 oddziałach Fundacji i 3 kawiarniach „toMy” pracuje już ponad 80 osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze niedawno większość z nich była zupełnie wykluczona z życia zawodowego i mało kto wierzył – łącznie z nimi samymi – że kiedykolwiek może się to zmienić.

Rosyjski atak na Ukrainę 24 lutego 2022 roku sprawił, że na wschodniej granicy Polski pojawiły się tysiące osób uciekających przed wojną. Od pierwszych dni agresji wraz z grupą hotelową Arche organizowaliśmy noclegi dla najbardziej potrzebujących. Już na początku marca uruchomiliśmy pierwszy Dom Uchodźcy, w którym udzielaliśmy pomocy długoterminowej. Obecnie w pięciu Domach Uchodźcy znajduje się blisko 1300 bezpłatnych miejsc dla osób poszukujących bezpiecznego schronienia.

Dziś kontynuujemy wszystkie nasze programy i rozpoczynamy nowe. Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób w kryzysie bezdomności – to tylko część naszych planów na najbliższe lata. Wszystkie łączy misja:

POMAGAMY NORMALNIE ŻYĆ