Wsparcie osób w kryzysie bezdomności

Projekt Odbudowa

Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób w kryzysie bezdomności

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i ponowne włączanie osób bezdomnych do nurtu życia społecznego przy kompleksowym, wieloaspektowym wsparciu

Grupa uczestników zostanie zaproszona do podjęcia wspólnego przedsięwzięcia – zrewitalizowania na swoje potrzeby lokali mieszkalnych, które obecnie ze względu na stan techniczny nie nadają się do zamieszkania lub innego użytkowania. Wszyscy uczestnicy zostaną włączeni do realizacji prac remontowych i adaptacyjnych przy wsparciu i opiece specjalistów.

Inicjatywa ta jest szansą dla osób zmagających się z problemem bezdomności na usamodzielnienie, nabycie kompetencji pożądanych na rynku pracy oraz realną perspektywą na poprawę sytuacji, w jakiej się znajdują. 

Celem projektu jest nie tylko fizyczna odbudowa przestrzeni lokalowych i nadanie im drugiego życia, ale również odbudowa psychologiczna uczestników: poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem, kompetencji zawodowych, wiary w siebie, poczucia godności. 

Bez bezpiecznego miejsca nad głową bardzo ciężko jest o zmianę, podjęcie kroków do polepszenia swojej sytuacji życiowej. Dlatego w ramach projektu uczestnicy otrzymają wieloaspektowe wsparcie:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości podstawowych potrzeb życiowych: zakwaterowanie, wyżywienie, ubrania, środki czystości itp.
  • wsparcie psychologiczne i motywacyjne 
  • praca i możliwość nauki od specjalistów z fachową wiedzą w zakresie prac remontowych i wykończeniowych

 

Przebieg projektu

Faza rekrutacji uczestników 

Przed włączeniem do projektu przeprowadzony zostanie wywiad z potencjalnymi uczestnikami oraz dokładnie wytłumaczone zostaną zasady i regulamin inicjatywy. Omówione będą potencjalne korzyści i zagrożenia, potrzeby i oferowane wsparcie.

Faza szkolenia i współpracy

Uczestnicy otrzymują zapewnione wsparcie: zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc psychologiczną itd. Pod okiem zespołu specjalistów realizują prace remontowe i adaptacyjne w lokalu. 

Faza samodzielności

Po zakończeniu projektu wyremontowany lokal staje się mieszkaniem treningowym – uczestnicy mogą w nim zamieszkać na określonych zasadach do czasu zupełnego usamodzielnienia. Mogą oni również kontynuować szkolenie pod okiem specjalistów, lub nawet otrzymać propozycję pracy przy projektach komercyjnych (w zależności od pozyskanych umiejętności).

Zostań partnerem projektu

Poszukujemy partnerów projektu – osób prywatnych, firm, instytucji posiadających w swoich zasobach pustostany, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel. Nie boimy się wyzwań, trudnych stanów technicznych, wymaganej inwestycji. Już nie raz udowodniliśmy, że to co wydaje się niemożliwe, dla nas jest do zrobienia.

Przekaż bezpłatnie lub bez marży produkty sprzedawane przez Twoją firmę np. materiały budowlane (np. Farby, parkiety, stolarka itp.), sprzęt remontowy (np. Narzędzia). Artykuły te wykorzystamy na etapie renowacji budynków i adaptacji przestrzeni mieszkalnych.

Przekaż meble (np. po wymianie wystroju wnętrza w biurze lub hotelu), artykuły wyposażenia wnętrz (np. pościel, zastawę stołową). Zależy nam, aby mieszkania naszych beneficjentów były wyposażone i zapewniały możliwość normalnego funkcjonowania.

Wesprzyj nas oferując swoje usługi pro-bono (np. porady prawne lub medyczne dla osób w kryzysie, usługi transportowe, wolontariat pracowniczy).

Masz swój pomysł jak możemy działać razem?
Skontaktuj się z nami! Jesteśmy otwarci na propozycje Twojej firmy.

 

Jeśli nasze cele i misja są bliskie Twojemu sercu i chciałbyś wspomóc nasze działania, możesz przekazać naszej Fundacji darowiznę finansową (jednorazową lub stałą) lub rzeczową. 

Potrzebujemy środków czystości, ubrań męskich, kosmetyków, artykułów wyposażenia wnętrz, żywności z długim terminem ważności. W sprawie przekazania darowizny rzeczowej najlepiej skontaktować się z nami mailowo: kpacon@fundacjalenygrochowskiej.pl

Jeśli chcesz przekazać nam darowiznę finansową, możesz dokonać bezpośredniej wpłaty na nasze konto bankowe.

Aktualności