XII Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej SZUKAMY NIKIFORA

Zapraszamy do udziału w Konkursie SZUKAMY NIKIFORA XII edycji Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej

Organizatorem konkursu malarskiego jest GRUPA ARCHE oraz FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów amatorów od szesnastego roku życia, posiadający własne spojrzenie na świat.

Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Osób, które nie stosując perspektywy zbieżnej oraz klasycznego światłocienia ukazują swoje spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Prac, które poprzez swój niepowtarzalny charakter niosą ze sobą ładunek emocjonalny, pomijając wartość literacką.

Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę dzielenia się swoją sztuką osób, które często odrzucane są przez galerie artystyczne ze względu na brak wykształcenia oraz dorobku artystycznego. Ci artyści z różnych powodów, często swoich ograniczeń, nie mieli okazji pokazać się szerszej publiczności. W poprzednich 11 edycjach wzięło udział ponad 1000 artystów, co pokazuje jak wiele osób zajmuje się sztuką nie posiadając wykształcenia artystycznego oraz jak duża jest potrzeba dzielenia się efektami pracy twórczej.

”Dlaczego twórczość osób nie posiadających formalnego wykształcenia artystycznego, pozostających pomiędzy sztuką ludową nawiązującą do regionalnych tradycji a profesjonalną, jest ceniona? Odpowiedź wydaje się prosta – jest to sztuka oryginalna, autentyczna, przy czym ogromnie różnorodna. Artyści bez akademickiego wykształcenia nie potrafią wybrać konwencji, techniki, tworzą w jedyny możliwy dla nich sposób. Dlatego też każdy z artystów jest inny, odrębny, oryginalny. Sztuka nieprofesjonalna ma mnóstwo odcieni, wymyka się definicjom.” – pisze dalej Alicja Mironiuk Nikolska

Prace nadsyłane z całej Polski oraz z zagranicy i zwycięzcy wyłonieni w poprzednich edycjach wskazały kierunek w jakim rozwija się konkurs. Organizatorzy szukając swoich „Nikiforów”, mających swój niepowtarzalny styl, pokazują jak ważna jest oryginalność w sztukach plastycznych.

Do konkursu może przystąpić każdy artysta nieprofesjonalny tworzący malarstwo, grafikę warsztatową lub rysunek. Prace (w ilości 3 sztuk w wymiarach do 70×100 cm)

Pracę należy przesłać do 20 października 2023 roku na adres:
Arche S.A.
Biuro Arche w Siedlcach
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce
z dopiskiem „Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej”

NAGRODY
Nagroda Grand Prix – 3000 zł
I Nagroda – 1000 zł
II Nagroda – 600 zł
III Nagroda – 400 zł
wyróżnienia specjalne: UCZESTNICTWO W PLENERZE MALARSKIM

Konkurs jest imprezą towarzyszącą Targom Rękodzieła Artystycznego i dlatego rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej ,,Szukamy Nikifora” oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 lub 2 grudnia 2023 podczas Wieczoru Targowego, który będzie miał miejsce na terenie Parku Handlowego Arche w Siedlcach.  Konkurs zostanie zwieńczony wystawą otwartą dla szerokiego grona zwiedzających.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprzedaży prac zakwalifikowanych do wystawy.
Dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany na cele charytatywne Fundacji Leny Grochowskiej.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Pobierz: Regulamin
Pobierz: Formularz zgłoszeniowy