Nagroda Bonum et lucrum dla Leny i Władysława Grochowskich

Za umiejętność budowania relacji z pracownikami i praktyczne realizowanie zasad katolickiej nauki społecznej w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i religijnym”. Państwo Lena i Władysław Grochowscy- pomysłodawcy naszej Fundacji,nagrodzeni podczas Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej.

Zamiłowanie do kultury i sztuki oraz zaangażowanie społeczne jest kołem napędowym Grupy Arche,
by robić więcej i więcej. To zasługa osobowości Prezesa Władysława Grochowskiego i jego żony Leny Grochowskiej, dla których największą wartością jest otwartość na drugiego człowieka. Misja która im przyświeca każdego dnia prowadzi firmę Arche ku lepszemu. Wszyscy jesteśmy zgodni co do jednego
– że ludzie powinni żyć godnie, szczęśliwie i zdrowo. Dlatego tak bardzo cieszy nas za każdym razem, kiedy inne organizacje dostrzegają to działanie.
Podpisujemy się pod tymi słowami i dziękujemy za to, że Państwo Grochowscy czynami, słowami i każdym najdrobniejszym gestem pokazują jak osoby z niepełnosprawnościami pełnią synergię z resztą społeczeństwa.

Jesteśmy dumni i dziękujemy!