Nagroda Nansena za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Pięć elegancko ubranych osób na scenie, w tle ekran z napisem Unsung Heroes

Władysław Grochowski odebrał Nagrodę Nansena, przyznaną naszej fundacji przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Uroczystość odbyła się 13 grudnia podczas Światowego Forum na rzecz Uchodźców w Genewie. Nagroda Nansena przyznawana jest co roku osobom, grupom lub organizacjom, w uznaniu ich wybitnych działań na rzecz uchodźców. Po raz pierwszy od ustanowienia nagrody w 1954 r. […]

Nagroda Nansena dla Fundacji Leny Grochowskiej!

Lena i Władysław Grochowscy

Prestiżowa nagroda, przyznawana przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, po raz pierwszy trafia do Polski! Wyróżnienie otrzymało małżeństwo Leny i Władysława Grochowskich oraz prowadzona przez nich Fundacja Leny Grochowskiej za swój wysiłek w udzielanie schronienia i wspieranie uchodźców w Polsce oraz starania, aby zapewnić im zatrudnienie i bezpieczną przystań wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. […]

Wyróżnienie Specjalne konkursu im. J. Kuronia dla Fundacji Leny Grochowskiej!

Drewniano-szklana statuetka

Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku to wyczekiwane wydarzenie dla środowiska ekonomii społecznej. Co roku wyróżnia i honoruje organizacje, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnych. Wyróżnione projekty stanowią inspirację dla innych, a ich dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju. […]

Wizyta studyjna w Włoszech

Grupa ludzi stojących na wzgurzu sklanego miasta we Włoszech

W dniach 20-24 sierpnia jako laureaci Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, w ramach jednej z wielu nagród ufundowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwach społecznych na południu Włoch w regionach Apuliai Bascilicata. Przedstawiciele polskich organizacji mieli okazję spotkać się i rozmawiać ze społecznikami działającymi we włoskich […]