Wyróżnienie Specjalne konkursu im. J. Kuronia dla Fundacji Leny Grochowskiej!

Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku to wyczekiwane wydarzenie dla środowiska ekonomii społecznej. Co roku wyróżnia i honoruje organizacje, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnych. Wyróżnione projekty stanowią inspirację dla innych, a ich dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju. Zaszczytne Wyróżnienie Specjalne Rady Konkursu trafiło w tym roku do naszej fundacji!

Zostaliśmy nagrodzeni za osiągnięcia w zbliżaniu do siebie przedsiębiorczości społecznej i biznesu. Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody:

Rada, po zapoznaniu się z opinią ekspertek i ekspertów, postanowiła przyznać jedno wyróżnienie specjalne przedsiębiorstwu, które imponująco i z rozmachem łączy działalność ekonomiczną z działalnością społeczną. Wyróżnia się głębokim oddaniem sprawie humanitarnej i stanowi wyjątkowy przykład zaangażowania społecznego, poszerzając granice pomocy i inspirując innych do działań na rzecz dobra wspólnego. Przedsiębiorstwo to nie tylko skupia się na rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych, ale również aktywnie angażuje się w inicjowanie nowatorskich projektów, które zmieniają oblicze lokalnych społeczności. Jego zaangażowanie w działania społeczne obejmuje wiele form wsparcia dla wielu grup najbardziej potrzebujących – od osób z niepełnosprawnością intelektualną, przez uchodźców, po osobie w kryzysie bezdomności. Niebagatelny wkład w promowanie solidarności społecznej i budowanie mostów między ludźmi z różnych środowisk zasługuje na najwyższe uznanie.

Drewniano-szklana statuetka wyróżnienia specjalnego

Jesteśmy wzruszeni i zmotywowani tym, że nasza codzienna praca została doceniona przez praktyków sektora ekonomii społecznej. Ta prestiżowa nagroda to nie tylko nasz sukces, ale przede wszystkim każdego, kto był i jest częścią naszej wspólnej misji.

Gratulujemy również wszystkim nagrodzonym w 12. edycji konkursu. Główną nagrodę zdobyła Spółdzielnia Socjalna Multiservice. Nagroda „Odkrycie roku” trafiła do Spółdzielni Socjalnej „Ważka”, a jako „Pomysł na rozwój roku” zostało uhonorowane Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. Nagrodę Specjalną im. Henryka Wujca otrzymała Fundacja Kulawa Warszawa, natomiast zdobywcą Nagrody Publiczności zostało Stowarzyszenie „Razem” z Radomia.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.