Wizyta studyjna w Włoszech

W dniach 20-24 sierpnia jako laureaci Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, w ramach jednej z wielu nagród ufundowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwach społecznych na południu Włoch w regionach Apuliai Bascilicata.

Przedstawiciele polskich organizacji mieli okazję spotkać się i rozmawiać ze społecznikami działającymi we włoskich spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych i konsorcjach spółdzielczych, a także poznać działania włoskich władz lokalnych wspierających ekonomię społeczną.

Ponadto mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością:
– Cooperativa Sociali San Giuseppe – San Giuseppe ma trzy podstawowe filary działalności: dzienne centrum dla osób z niepełnosprawnością,
centrum opieki dla małoletnich oraz centrum wsparcia dla imigrantów. Pomaga również migrantom prowadząc działania integracyjne, między innymi lekcje języka.
– Campagneros – Gruppo di acquisto solidale – organizacja prowadzi ogród społeczny, jej ideą jest skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych – w tym celu organizuje targi. Prowadzi również projekty socjalne np. dla migrantów. Organizacja w celu aktywizacji kobiet rozpoczyna projekt polegający na wtórnym odzyskiwaniu oleju do smażenia i przetwarzaniu go na środki czystości.
– Cooperativa Progetto Citta – powstała w 1980 roku jako przestrzeń animacji kultury. Od tego czasu dzięki publicznym funduszom świadczy usługi społeczno-kulturalne, zarządza centrami świadczeń dla rodziców, prowadzi konsultacje pedagogiczne, prawne i psychologiczne.
– Cooperativa Il sicomoro – spółdzielnia prowadzi działalność integracyjną i włączającą dla osób zagrożonych wykluczeniem, głównie osób z niepełnosprawnościami i migrantów – w restauracji, którą prowadzi pracuje regularnie 10 osób z zespołem Downa.
– Merida Conzorzio Di Cooperative Sociali – zrzesza 13 spółdzielni, pomaga w funkcjonowaniu spółdzielni i budowaniu długotrwałego kontaktu z osobami wykluczonymi społecznie. Konsorcjum pozwala koordynować działania oraz wspólnie realizować zadania publiczne.

Dziękujemy sponsorom nagrody oraz organizatorom wyjazdu
Fundacji Nowy Staw z Lublina za owocnie spędzony czas i możliwość wymiany doświadczeń z przedsiębiorstwami działającymi na rzecz ekonomii społecznej.