Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Fundacja wyróżniona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Z nieskrywaną radością informujemy, iż wśród zaproszonych podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, a także jednostek samorządu terytorialnego nasza Fundacja została wyróżniona w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  w kategorii: „Sukces rynkowy”  

W naszej codziennej pracy nie myślimy o nagrodach i uznaniach. Działamy i widzimy jak dużo jest jeszcze do zrobienia.
Rzadko analizujemy miniony czas w kategorii sukcesu, ponieważ towarzyszy nam poczucie, że można było lepiej i więcej.
Przychodzi jednak refleksja, że może rzeczywiście to co robimy i osiągnęliśmy do tej pory to jednak kawał dobrej roboty
Zwłaszcza w tak trudnym czasie jakim był miniony rok. Rok, w którym skoncentrowaliśmy się na pomocy uchodźcom, jednak konsekwentnie rozwijaliśmy naszą podstawową działalność, jaką jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
I mimo, że nie robimy tego dla nagród i wyróżnień to nie będziemy kłamać- one bardzo cieszą

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 miał na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostały także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 organizowany był w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

·    Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

·    Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

·    Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Gratulujemy również pozostałym podmiotom i organizacjom za przyznane wyróżnienia i certyfikaty. Jesteście dla nas motywacją i inspiracją do dalszego rozwoju.