Przedsiębiorstwo Społeczne +

Fundacja Leny Grochowskiej realizuje działania w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne +, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

Korzystamy z dwóch instrumentów wsparcia ze środków Funduszu Pracy: Wsparcie zatrudnienia i Wsparcie bieżące. Dzięki przekazanym środkom możemy jeszcze lepiej pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i tworzyć miejsca pracy dla najbardziej potrzebujących.

Okres realizacji projektu: 14 czerwca – 31 grudnia 2023 roku.
Kwota dofinansowania: 91 700 zł.

Tablica informacyjna o finansowaniu ze środków państwowych