Wizyta studyjna w Włoszech

Grupa ludzi stojących na wzgurzu sklanego miasta we Włoszech

W dniach 20-24 sierpnia jako laureaci Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023, w ramach jednej z wielu nagród ufundowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwach społecznych na południu Włoch w regionach Apuliai Bascilicata. Przedstawiciele polskich organizacji mieli okazję spotkać się i rozmawiać ze społecznikami działającymi we włoskich […]