Nagroda Bonum et lucrum dla Leny i Władysława Grochowskich

„Za umiejętność budowania relacji z pracownikami i praktyczne realizowanie zasad katolickiej nauki społecznej w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i religijnym”. Państwo Lena i Władysław Grochowscy- pomysłodawcy naszej Fundacji,nagrodzeni podczas Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Zamiłowanie do kultury i sztuki oraz zaangażowanie społeczne jest kołem napędowym Grupy Arche, by robić więcej i więcej. To zasługa osobowości Prezesa […]