Projekt OdBudowa – Szansa na nowy start

W tym tygodniu dwie osoby w kryzysie bezdomności odebrały klucze do mieszkania treningowego w ramach naszej nowej inicjatywy Projekt OdBudowa. Jest to dla nich coś niezwykłego, ale też nowe wyzwanie i początek niełatwej drogi mierzenia się z własnymi problemami.

Problem bezdomności to nie tylko brak dachu nad głową; często jest rezultatem kilku dramatycznych wydarzeń takich jak strata kogoś bliskiego, choroba, utrata pracy, zadłużenie. Co więcej, otaczająca tę tematykę atmosfera często jest przesiąknięta stereotypami, które stygmatyzują osoby bezdomne, dodatkowo utrudniając im powrót do normalnego życia.

Naszym celem jest wspieranie uczestników w rozplątaniu skomplikowanych problemów życiowych, które z czasem stworzyły duży węzeł, pozornie nie do rozwiązania w pojedynkę.

Zaczynamy od zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zapewniając stabilne miejsca do mieszkania, jednocześnie oferując kompleksowe wsparcie w obszarze psychologicznym, prawnym, zawodowym i innych aspektach, które są niezbędne dla każdego z nich.

Grupa uczestników przedsięwzięcia zostanie również zaproszona do podjęcia wspólnego projektu – zrewitalizowania pustostanów, które obecnie, ze względu na stan techniczny, nie nadają się do zamieszkania. Uczestnicy zostaną włączeni do zespołu realizującego prace remontowe przy wsparciu i opiece specjalistów.  Jest to szansa dla osób zmagających się z problemem bezdomności na podjęcie wysiłku na poprawę sytuacji, w jakiej się znajdują, usamodzielnienie, nabycie kompetencji pożądanych na rynku pracy oraz realna perspektywa na stałe zatrudnienie. Drugie życie dostaną też przestrzenie, które po zaadaptowaniu na mieszkania treningowe będą służyły kolejnym osobom, które potrzebują wsparcia

Nasz projekt nie skupia się jedynie na dostarczeniu doraźnej pomocy, lecz przede wszystkim na budowaniu trwałych podstaw dla procesu reintegracji społecznej. Odbudowa wiary w siebie i własnej sprawczości są kluczowymi elementami naszego podejścia, które ma na celu umożliwienie uczestnikom powrotu do samodzielności i normalności.

Wierzymy, że mimo zawiłych trudności, osoby te mają potencjał do odzyskania ufności we własne możliwości i swoją zdolność do samodzielnego działania, pod warunkiem, że otrzymają solidny fundament, który utraciły w trakcie życiowych zawirowań.

Jedna osoba przekazuje drugiej klucze i ściska jej dłoń