OTRZYMALIŚMY PROMESY MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

25 października odebraliśmy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej promesy finansowania projektów w ramach programu Przedsiębiorstwo Społeczne + oraz Krajowego Planu Odbudowy. Przekazane środki pozwolą nam stworzyć kolejne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz uruchomić Eko Farmę – czyli 7 mieszkań chronionych, połączonych z gospodarstwem społecznym. Ekonomia społeczna staje się szyldem działania na rzecz […]