XIII Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej SZUKAMY NIKIFORA

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XIII Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej SZUKAMY NIKIFORA!

Nasz konkurs od 13 lat promuje sztukę amatorską oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie zawsze mieszczący się w teoretycznych ramach. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1000 twórców, którzy nie posiadali formalnego wykształcenia artystycznego, ale wykształcili już często swój własny styl, sytuujący się między sztuką ludową a malarstwem profesjonalnym.

Jak się zgłosić?

Do konkursu może przystąpić każdy artysta nieprofesjonalny, który skończył 16 lat. Można zgłosić maksymalnie 3 prace w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (warsztatowej), o wymiarach do 70×100 cm.

Prace należy przesłać do 20 października 2024 roku na adres:

Biuro Arche w Siedlcach
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce
z dopiskiem „Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej

Nagrody

  • Grand Prix – 3000 zł
  • I Nagroda – 1000 zł
  • II Nagroda – 600 zł
  • III Nagroda – 400 zł
  • Wyróżnienia specjalne: UCZESTNICTWO W PLENERZE MALARSKIM

Konkurs organizują: Fundacja Leny Grochowskiej, Stowarzyszenie Wspólnota Arche oraz Grupa Arche. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprzedaży prac zakwalifikowanych do wystawy. Dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany na cele charytatywne Fundacji Leny Grochowskiej.

Pliki do pobrania