Fundacja Leny Grochowskiej otrzymała od Fundacji Biedronki 1,2 miliona zł na rozwój programu „Solidarni z Ukrainą”.

Obecnie Fundacji Leny Grochowskiej prowadzi 5 Domów Uchodźcy w różnych miejscach Polski, które oferują 1 300 miejsc dla uchodźców. Fundacja Biedronki przeznaczyła 1 200 000 zł na funkcjonowanie ośrodków.

Przekazane fundusze w ramach podpisanej umowy, od  kwietnia do grudnia bieżącego roku,  pozwalają zapewnić dalsze działanie domów. Liczymy też, że osobom zamieszkującym
w Domach Uchodźcy, będziemy mogli zaoferować dalsze kształcenie językowe oraz podjęcie profilowanych szkoleń zawodowych, umożliwiających im znalezienie pracy na polskim rynku
mówi Aneta Żochowska dyrektorka  Fundacji Leny Grochowskiej.

W domach uchodźcy znajdują nie tylko schronienie. Wspomagani są również w zakresie rehabilitacji, dostępu do sprzętu medycznego i specjalistycznego.

Posiadanie dachu nad głową jest potrzebne, by uchodźcy wojenni mogli się tu „urządzić”, zacząć prowadzić w miarę normalne życie, zadbać o dzieci czy starszych krewnych. Fundacja Biedronki sama prowadzi i wspiera programy innych organizacji zapewniające schronienie, zarówno tymczasowe,
w sytuacjach awaryjnych, jak i mieszkanie na dłużej. Dom jest podstawą, ale ważne jest też poznanie języka
i podjęcie pracy przez tych, którym wiek czy choroba tego nie uniemożliwia. Mieszkańcy domów prowadzonych przez Fundację Leny Grochowskiej mogą liczyć na wsparcie także w tym zakresie.
Dla nas ważne jest również to, że domy te zapewniają godne warunki do mieszkania i dodatkowe wsparcie
w modelu efektywnym kosztowo tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Uchodźcy w Polsce

Badania ankietowe przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski „Sytuacja życiowa
i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce – wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce” pokazują, że już w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy od wybuchu wojny znacząco poprawiła się samodzielność ekonomiczna uchodźców, a znajomość języka polskiego była silnie skorelowana
z możliwością znalezienia zatrudnienia (w grupie nieznającej języka polskiego pracowało 50%, w grupie dobrze znającej polski – 82%)[1]. Jak informuje Amnesty International, szacunkowo ok. 200 tys. mieszkań może być obecnie wynajmowanych przez uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy na zasadach rynkowych, głownie w dużych miastach[2]. Wciąż jednak ok. 20% uchodźców to osoby żyjące w Polsce
„z dnia na dzień”, które potrzebują wsparcia[3], dlatego tak ważne jest kontynuowanie programów pomocowych na ich rzecz.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie
z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”,
w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe, takie jak wojna czy pandemia. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 144 mln złotych (status na wrzesień 2023).

Aby dowiedzieć się więcej o Fundacji Biedronki zapraszamy na stronę www.fundacjabiedronki.pl

[1] Źródło: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

[1] Źródło: „UKRAIŃCOM NIE CHCĄ WYNAJMOWAĆ”. SYTUACJA MIESZKANIOWA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W POLSCE Wyniki monitoringu Amnesty International, https://www.amnesty.org.pl/ukraincom-nie-chca-wynajmowac-najnowsze-badania-amnesty-international/ ostatni dostęp: 12 czerwca 2023. [1] Źródło: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.