FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Zapisz się do newslettera

UMOŻLIWIAMY POWRÓT DO KRAJU RODAKOM WYSIEDLONYM Z POLSKI

Tylko do samego Kazachstanu trafiło 60 tys. Polaków. Wwieziono ich na step, wysadzono na   „Nieludzkiej ziemi” i kazano budować wieś. Polacy deportowani w 1936 roku i później, podczas II wojny światowej, nie mogli oddalać się od swoich wsi i do lat pięćdziesiątych pozostawali pod specjalnym nadzorem. Po uzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, kilka tysięcy Polaków wyjechało do Polski i do Rosji. Obecnie w Kazachstanie żyje ich wciąż ponad 30 tys.

 

Mimo upływu dziesiątek lat, wychowani w wierze katolickiej i kultywując polskie tradycje kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków chce wrócić do ojczyzny. Nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Państwo polskie nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na zapewnienie powrotu repatriantom.
Fundacja Leny Grochowskiej powstała, aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.

Do tej pory sprowadziliśmy 25 polskich rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Pomagamy także trzem polskim rodzinom przybyłym z Ukrainy i Krymu. Repatrianci mieszkają w mieszkaniach Fundacji w Siedlcach, Łochowie, Piasecznie, a największa grupa w budynku pokoszarowym w Górze Kalwarii. Mieszkają u nas zarówno osoby samotne jak i wielodzietne rodziny. Repatrianci pracują m.in. w obiektach należących do Grupy Arche, a dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, średnich i na studia.
Największym sukcesem dla nas w tej dziedzinie jest moment, kiedy rodziny usamodzielniają się „idąc na swoje”. Tak stało się już z 6 rodzinami.


W 2019 roku na prośbę Premiera RP uczestniczyliśmy w sprowadzeniu do Polski rodzeństwa Jacyniaków z Ukrainy. Siedmioro osieroconych bardzo wcześnie dzieci dostało w Polsce szansę na lepsze życie. Wszystko dzięki wspólnemu wysiłkowi naszej Fundacji, Senatu RP i władz Łochowa. Dzisiaj dzieci mieszkają, pracują i uczą się w Łochowie.


Integrujemy dzieci z Polski i Ukrainy

 

Chcąc krzewić kulturę polską, od 2014 roku organizujemy w Arche Hotelach kolonie artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin z Ukrainy. Jest to wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionej młodzież, która wykazuje zainteresowania szeroko pojętą kulturą.
W koloniach oprócz młodzieży zagranicznej biorą udział również miejscowe dzieci (z miejsca, gdzie organizujemy kolonie) uzdolnione artystycznie, wytypowane w porozumieniu z lokalnymi samorządami.
Celem organizacji kolonii jest integracja młodzieży z Polski i Ukrainy, wzajemne poznanie podobieństw i różnic kulturowych, a także rozwój zdolności artystycznych.

 

 

Fundacja Leny Grochowskiej,
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl     
tel. +48 25 6441464,    
NIP: 821 264 07 25, REGON: 147217470,                                              
           

KRS 0000506586 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie,
Kod SWIFT/BIC:PKOP PLPW
PEKAO S.A. 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659
.
.

Grupa Arche przekazuje 1% przychodu na rzecz Fundacji Leny Grochowskiej