FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Zapisz się do newslettera

Misja

Pomagamy normalnie żyć!

 

O Nas

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku z w ramach Grupy Arche, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny.

Od tego czasu sprowadziliśmy do Polski 25 rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz z Ukrainy. Współpracujemy w tym zakresie z MSZ, Senatem RP, Czerwonym Krzyżem oraz innymi organizacjami polonijnymi. Nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Pomagamy zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.

Z biegiem lat nasza działalność rozszerzyła się i obejmuje także przedsięwzięcia oscylujące wokół szeroko pojętej kultury, sztuki i tradycji.
Jednak głównym obszarem działań jest dla nas wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączamy ich do życia zawodowego i społecznego przede wszystkim poprzez zatrudnienie,  które podejmują w utworzonym w 2019 roku w strukturach Fundacji Warsztacie Rękodzieła Artystycznego. Dzisiaj pod marką ”toMy” kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, Aspergera czy autyzmem tworzy niepowtarzalną ceramikę, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby i t-shirty oraz rzeźbę. W pracowniach cukierniczych powstają ciasta i ciasteczka oraz tradycyjny chleb w piecu opalanym drewnem.

Zmiany jakie obserwujemy u naszych pracowników wyznaczają nam kierunek dalszych działań i motywują do rozwoju. W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy oddział Fundacji w Łochowie, a w 2021 r. kolejny- na warszawskim Ursynowie. Wkrótce oddziału Fundacji Leny Grochowskiej znajdą się także w Żninie i Gdańsku.

 

Nasze działania

TWORZYMY MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dwa lata temu nikt nie wierzył, że będą pracowali. Dzisiaj pod marką „toMy” tworzą niesamowite rękodzieło.

WSPIERAMY NIEPEŁNOSPRAWNĄ MŁODZIEŻ W WEJŚCIU W DOROSŁE ŻYCIE

Najlepszą formą nauki jest praktyka. Dlatego pomagamy młodym ludziom samodzielnie wejść w dorosłe życie.

BUDUJEMY MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Co stanie się z osobami niepełnosprawnymi gdy zabraknie ich rodziców lub opiekunów? Nie muszą być skazani na pomoc społeczną.

UMOŻLIWIAMY POWRÓT DO KRAJU RODAKOM WYSIEDLONYM Z POLSKI

Nie jest łatwo zrezygnować z dotychczasowego życia i zacząć wszystko od nowa bez domu i pracy. Pomagamy zrobić ten pierwszy krok.

ORGANIZUJEMY WYDARZENIA CHARYTATYWNE

W celu popularyzacji problemu repatriacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością organizujemy bale i koncerty.

WSPIERAMY ZACHOWANIE TRADYCJI I KULTURY REGIONU

Garncarz, tkacz, a może piekarz? Ważną rolę w kształtowaniu tożsamości regionalnej odgrywa promocja dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego rzemiosła.

ORGANIZUJEMY KONKURS SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ SZUKAMY NIKIFORA ORAZ PLENERY MALARSKIE

Oryginalna, autentyczna sztuka, a jednocześnie niezwykle różnorodna. Sztuka nieprofesjonalna ma wiele odcieni, wymyka się definicjom.

TWORZYMY ARCHE MUZEUM SKRAJ KULTUR

Zachowanie tradycji oraz szerzenie zwyczajów i kultury naszych przodków jest ważnym elementem działalności fundacji

Arche TV

Arche TV to kanał telewizji hotelowej oraz internetowej, współtworzony przez pracowników z niepełnosprawnościami.

Docenili Nas

Od kwietnia 2019 roku znajdujemy się na liście Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W listopadzie 2019 roku zostaliśmy laureatami nagrody publiczności w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs organizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 9 lat.

Również w listopadzie 2019 roku uhonorowano nas tytułem Ambasador Wschodu 2019 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny. Ambasador Wschodu to Tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Konkurs organizuje Magazyn Kraina Bugu. 

W 2020 roku przyznano nam tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii ROZWÓJ – za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od 5 lat.

Również w 2020 roku otrzymaliśmy certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii Najlepszy Pracodawca 2020. Znak Jakości ma na celu wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem i jest przyznawane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Jak możesz pomóc? 

Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: „Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić. Im więcej mamy, tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać.” Matka Teresa z Kalkuty

Wejdź na profile Fundacji Leny Grochowskiej na Facebooku i Instagramie. Zalajkuj je, dołącz do naszej społeczności, śledź wpisy i udostępniaj ważne akcje, dzięki czemu coraz więcej osób dowie się o tym, co razem robimy.

Na naszej stronie są historie osób którym pomagamy. Możesz wesprzeć Je jednorazową wpłatą albo przekazując stałe darowizny dołączyć do projektu POMAGAMY NORMALNIE ŻYĆ  i powiększyć grono osób, które bezinteresownie zdecydowały się Im pomóc. Pamiętaj, że liczy się każdy gest!  Razem możemy więcej!

Zapraszamy Cię żebyśmy razem POMAGALI NORMALNIE ŻYĆ osobom, które w życiu miały mniej szczęścia. Ciekawych projektów i akcji, w które będziecie się mogli zaangażować, będzie u nas przybywać, więc zostańmy w kontakcie :)
W świecie naszych niepełnosprawnych pracowników i podopiecznych nie ma rzeczy nie możliwych.   

0
Sprowadzonych polskich rodzin
0
oddziały
0
zatrudnionych niepełnosprawnych

 Cele statutowe

1. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzinom i osobom szczególnie doświadczonym przez los, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania: repatriantom, niepełnosprawnym, wychowankom domów dziecka, ubogim;
2. Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. Działalność charytatywna;
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
8. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i tradycji;
9. Działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. Działalność na rzecz promocji i organizacja wolontariatu;
11. Działalność na rzecz ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, promowania postaw proekologicznych;
12. Działalność na rzecz rozrywki i sportu;
13. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Fundacja Leny Grochowskiej,
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl     
tel. +48 25 6441464,    
NIP: 821 264 07 25, REGON: 147217470,                                              
           

KRS 0000506586 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie,
Kod SWIFT/BIC:PKOP PLPW
PEKAO S.A. 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659
.
.

Grupa Arche przekazuje 1% przychodu na rzecz Fundacji Leny Grochowskiej