FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Zapisz się do newslettera

Misja

Pomagamy normalnie żyć!

 

O Nas

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku z w ramach Grupy Arche, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny.

Od tego czasu sprowadziliśmy do Polski 25 rodzin z Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz z Ukrainy. Współpracujemy w tym zakresie z MSZ, Senatem RP, Czerwonym Krzyżem oraz innymi organizacjami polonijnymi. Nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Pomagamy zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.

Z biegiem lat nasza działalność rozszerzyła się i obejmuje także przedsięwzięcia oscylujące wokół szeroko pojętej kultury, sztuki i tradycji.
Jednak głównym obszarem działań jest dla nas wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączamy ich do życia zawodowego i społecznego przede wszystkim poprzez zatrudnienie,  które podejmują w utworzonym w 2019 roku w strukturach Fundacji Warsztacie Rękodzieła Artystycznego. Dzisiaj pod marką ”toMy” kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, Aspergera czy autyzmem tworzy niepowtarzalną ceramikę, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby i t-shirty oraz rzeźbę. W pracowniach cukierniczych powstają ciasta i ciasteczka oraz tradycyjny chleb w piecu opalanym drewnem.

Zmiany jakie obserwujemy u naszych pracowników wyznaczają nam kierunek dalszych działań i motywują do rozwoju. W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy oddział Fundacji w Łochowie, a w 2021 r. kolejny- na warszawskim Ursynowie. Wkrótce oddziału Fundacji Leny Grochowskiej znajdą się także w Żninie i Gdańsku.

 

Nasze działania

TWORZYMY MIEJSCA PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Jeszcze dwa lata temu nikt nie wierzył, że będą pracowali. Dzisiaj pod marką „toMy” tworzą niesamowite rękodzieło.

WSPIERAMY NIEPEŁNOSPRAWNĄ MŁODZIEŻ W WEJŚCIU W DOROSŁE ŻYCIE

Najlepszą formą nauki jest praktyka. Dlatego pomagamy młodzieży wejść samodzielnie w dorosłe życie.

BUDUJEMY MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Co stanie się z osobami niepełnosprawnymi po śmierci rodziców czy opiekunów? Nie muszą być skazani na pomoc społeczną.

UMOŻLIWIAMY POWRÓT DO KRAJU RODAKOM WYSIEDLONYM Z POLSKI

Nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Pomagamy zrobić ten pierwszy krok.

ORGANIZUJEMY WYDARZENIA CHARYTATYWNE

W celu propagowania problemu repatriacji oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych organizujemy bale i koncerty

WSPIERAMY ZACHOWANIE TRADYCJI I KULTURY REGIONU

Garncarz, tkacz, a może piekarz? Propagowanie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego rzemiosła odgrywa ważną rolę w kształtowaniu tożsamości regionalnej.

ORGANIZUJEMY KONKURS SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ SZUKAMY NIKIFORA oraz PLENERY MALARSKIE

Sztuka oryginalna, autentyczna, przy czym ogromnie różnorodna. Sztuka nieprofesjonalna ma mnóstwo odcieni, wymyka się definicjom.

TWORZYMY ARCHE MUZEUM SKRAJ KULTUR

Zachowanie tradycji oraz szerzenie zwyczajów i kultury naszych przodków jest ważnym elementem działalności fundacji.

Arche TV

Docenili Nas

Od kwietnia 2019 roku znajdujemy się na liście Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W listopadzie 2019 roku zostaliśmy laureatami nagrody publiczności w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Konkurs organizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od 9 lat.

Również w listopadzie 2019 roku uhonorowano nas tytułem Ambasador Wschodu 2019 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny. Ambasador Wschodu to Tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Konkurs organizuje Magazyn Kraina Bugu. 

W 2020 roku przyznano nam tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii ROZWÓJ – za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej od 5 lat.

Również w 2020 roku otrzymaliśmy certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii Najlepszy Pracodawca 2020. Znak Jakości ma na celu wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem i jest przyznawane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Jak możesz pomóc? 

Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: „Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić. Im więcej mamy, tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać.” Matka Teresa z Kalkuty

Wejdź na profile Fundacji Leny Grochowskiej na Facebooku i Instagramie. Zalajkuj je, dołącz do naszej społeczności, śledź wpisy i udostępniaj ważne akcje, dzięki czemu coraz więcej osób dowie się o tym, co razem robimy.

Na naszej stronie są historie osób którym pomagamy. Możesz wesprzeć Je jednorazową wpłatą albo przekazując stałe darowizny dołączyć do projektu POMAGAMY NORMALNIE ŻYĆ  i powiększyć grono osób, które bezinteresownie zdecydowały się Im pomóc. Pamiętaj, że liczy się każdy gest!  Razem możemy więcej!

Zapraszamy Cię żebyśmy razem POMAGALI NORMALNIE ŻYĆ osobom, które w życiu miały mniej szczęścia. Ciekawych projektów i akcji, w które będziecie się mogli zaangażować, będzie u nas przybywać, więc zostańmy w kontakcie :)
W świecie naszych niepełnosprawnych pracowników i podopiecznych nie ma rzeczy nie możliwych.   

0
Sprowadzonych polskich rodzin
0
oddziały
0
zatrudnionych niepełnosprawnych

 Cele statutowe

1. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzinom i osobom szczególnie doświadczonym przez los, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania: repatriantom, niepełnosprawnym, wychowankom domów dziecka, ubogim;
2. Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. Działalność charytatywna;
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
8. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i tradycji;
9. Działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. Działalność na rzecz promocji i organizacja wolontariatu;
11. Działalność na rzecz ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, promowania postaw proekologicznych;
12. Działalność na rzecz rozrywki i sportu;
13. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
16. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Fundacja Leny Grochowskiej,
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl     
tel. +48 25 6441464,    
NIP: 821 264 07 25, REGON: 147217470,                                              
           

KRS 0000506586 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie,
Kod SWIFT/BIC:PKOP PLPW
PEKAO S.A. 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659


Grupa Arche przekazuje 1% przychodu na rzecz Fundacji Leny Grochowskiej