FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Zapisz się do newslettera

Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej "Szukamy Nikifora" organizujemy z myślą o Artystach amatorach, którzy miłość do sztuki mają „we krwi”. Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Uczestnikami są często osoby niepełnosprawne, przekazujące swój sposób postrzegania świata w wyjątkowej formie.
Od 2017 roku dwa razy w roku organizujemy również plenery sztuki nieprofesjonalnej,  na które zapraszani są artyści niepełnosprawni, wyłaniani podczas konkursu Szukamy Nikifora. Ta forma aktywności ma na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie i zawodowo.
Prace z konkursu oraz plenerów tworzą kolekcję sztuki nieprofesjonalnej w ramach Muzeum Arche, prezentowaną w Arche Hotelach w Warszawie, Łochowie, Janowie Podlaskim, Górze Kalwarii.

Zapraszamy do udziału w Konkursie SZUKAMY NIKIFORA
X edycji Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej
Organizatorem konkursu malarskiego jest GRUPA ARCHE oraz FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ.
Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów amatorów od szesnastego roku życia.

Pracę należy przesłać do 15 października 2021 roku na adres:
Arche S.A.
Biuro Arche w Siedlcach
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce
z dopiskiem „Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej".

Naszym celem jest propagowanie sztuki amatorskiej.
NAGRODY
Nagroda Grand Prix - 3000 zł
I Nagroda - 1000 zł
II Nagroda - 600 zł
III Nagroda - 400 zł
wyróżnienia specjalne: UCZESTNICTWO W PLENERZE MALARSKIM

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprzedaży prac zakwalifikowanych do wystawy.
Dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany na cele charytatywne.

Regulmin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.

 

 

Edycja X

Edycja IX

Fundacja Leny Grochowskiej,
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl     
tel. +48 25 6441464,    
NIP: 821 264 07 25, REGON: 147217470,                                              
           

KRS 0000506586 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie,
Kod SWIFT/BIC:PKOP PLPW
PEKAO S.A. 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659
.
.

Grupa Arche przekazuje 1% przychodu na rzecz Fundacji Leny Grochowskiej