FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Zapisz się do newslettera

Fundacja Leny Grochowskiej

powstała w kwietniu 2014 roku w ramach GRUPY ARCHE. 
Nasze działania obecnie obejmują kilka obszarów:

 

ZATRUDNIAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
W marcu 2019 utworzyliśmy w Siedlcach miejsca pracy gdzie zatrudnienie znalazło 15 osób niepełnosprawnych (12 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 2 osoby niepełnosprawne fizycznie). Są to osoby niesprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, przeważnie od urodzenia. Praca w Fundacji jest ich pierwszą pracą, mimo, że mają 30-40-50 lat. Jest to dla Nich bardzo duża szansa na usamodzielnienie się i wyjście poza przysłowiowe „cztery ściany”.
Uruchomiliśmy dwie pracownie: ceramiczno-artystyczną oraz krawiecką. Powstają tu unikatowe przedmioty użytkowe do wyposażenia wnętrz, wyroby artystyczne i ozdoby, tj. talerze, kubki, patery, wazony ceramiczne; dekory i płytki ceramiczne; kartki i zaproszenia okolicznościowe; poduszki i narzuty ozdobne, stroje regionalne, ubrania i przedmioty personalizowane. Nasze wyroby pod marką ,,toMy" dostępne są w sklepie internetowym pod adresem www.kupujeszpomagasz.pl oraz w hotelach Grupy Arche.
W najbliższych planach jest powstanie placówek terenowych.

 

REPATRIANCI
Wielu Polaków z różnych przyczyn od nich niezależnych znalazło się poza granicami naszego kraju. Jedną z nich były przesiedlenia do Kazachstanu w latach 1934-1936 oraz 1940-1941. Wówczas Polacy osiedlali się w rejonie miast Akmolińska, Kustanaja, Kokczetawa, Krasnoarmiejska, Pietropawłowska. 
Kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków chce wrócić do swojej ojczyzny. Jednak nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa bez domu i pracy. Państwo polskie dysponuje zbyt małymi środkami finansowymi na powrót repatriantów. Właśnie dlatego powstała Fundacja Leny Grochowskiej, aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.
Do tej pory sprowadziliśmy 20 rodzin repatriantów oraz wspomagamy 2 rodziny uchodźców z Ukrainy i Krymu. Repatrianci mieszkają w mieszkaniach Fundacji w Siedlcach, Łochowie, Piasecznie, a największa grupa w budynku pokoszarowym w Górze Kalwarii. Mieszkają u nas zarówno osoby samotne jak i wielodzietne rodziny z Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu. Są repatrianci, których sprowadziła nasza Fundacja oraz Polacy ewakuowani przez Rząd Polski po wybuchu wojny na Ukrainie. Repatrianci pracują m.in. w obiektach należących do Grupy Arche lub zaprzyjaźnionych firm, a dzieci uczęszczają do szkół podstawowych i średnich.
W sierpniu 2019 r. zapewniliśmy mieszkanie i pracę dla rodzeństwa z Ukrainy, którzy w 2017 roku stracili rodziców. Siedmioro dzieci zamieszkało w ponad 100 metrowym mieszkaniu Fundacji Leny Grochowskiej w Łochowie i tam rozpoczęli swoje nowe życie. Najstarsi podjęci pracę w Pałacu i Folwarku Łochów, a najmłodsi uczęszczają do szkół.

 

DZIAŁANOŚĆ KULTURALNA
Fundacja aktywnie angażuje się w działalność kulturalną. Jest współorganizatorem Targów Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach, których ideą jest propagowanie kultury tradycyjnej, odgrywającej ważną funkcję w kształtowaniu poczucia tożsamości regionalnej. 
Organizujemy również Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej "Szukamy Nikifora" dla Artystów amatorów, którzy miłość do sztuki mają „we krwi”. Konkurs ma na celu propagowanie sztuki amatorskiej oraz twórców z kręgu sztuki naiwnej, którzy wykształcili swój sposób obrazowania świata, nie mieszczący się w naukowych schematach. Uczestnikami są często osoby niepełnosprawne, przekazujące swój sposób postrzegania świata w wyjątkowej formie.
Od 2017 roku dwa razy w roku organizowane są plenery sztuki nieprofesjonalnej, na które zapraszani są artyści niepełnosprawni, wyłaniani podczas konkursu Szukamy Nikifora. Ta forma aktywności ma na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Prace z konkursu oraz plenerów tworzą kolekcję sztuki nieprofesjonalnej w ramach Muzeum Arche, prezentowaną w Arche Hotelach w Warszawie, Łochowie, Janowie Podlaskim, Górze Kalwarii. 

DZIAŁANOŚC CHARYTATYWNA
Fundacja Leny Grochowskiej w celu propagowania problemu repatriacji oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, organizuje bale i koncerty charytatywne.
Koncerty z uroczystym bankietem organizowane są w hotelach należących do Grupy Arche. Pierwszy koncert z cyklu Niedziele dla R. (Repatriantów) w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka odbył się 24 maja 2015 roku w Hotelu Puławska Residence w Warszawie. W ramach cyklu trzykrotnie wystąpiła także Olga Bończyk w Sieniawie, Łodzi i Łochowie. Dla miłośników muzyki klasycznej organizowane są również recitale fortepianowe.
Koncerty i bale połączone są zawsze z wernisażami wystaw malarstwa oraz aukcjami charytatywnymi, podczas których licytowane są obrazy zarówno twórców profesjonalnych jak i niepełnosprawnych intelektualnie. 
Całkowity przychód ze sprzedaży zaproszeń oraz aukcji zostaje przeznaczony na zapewnienie mieszkań dla repatriantów oraz budowę mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto Fundacja stara się wspierać doraźnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, czy to poprzez pomoc materialną, czy też w innej formie, np. poprzez pomoc formalno-prawną, pomoc w znalezieniu pracy itp. 

 

INTEGRUJEMY DZIECI Z POLSKI I UKRAINY
Fundacja chcąc krzewić kulturę polską, od 2014 roku organizuje w Arche Hotelach kolonie artystyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych rodzin z Ukrainy. Jest to wyróżnienie dla szczególnie uzdolnionej młodzież, która wykazuje zainteresowania szeroko pojętą kulturą.
W koloniach oprócz młodzieży zagranicznej biorą udział również miejscowe dzieci (z miejsca, gdzie organizujemy kolonie) uzdolnione artystycznie, wytypowane w porozumieniu z lokalnymi samorządami.
Celem organizacji kolonii jest integracja młodzieży z Polski i Ukrainy, wzajemne poznanie podobieństw i różnic kulturowych a także rozwój zdolności artystycznych.
Młodzi ludzie razem poznają kulturę i historię regionu zwiedzając okoliczne muzea i atrakcje lokalne. Zorganizowane zajęcia m.in. warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, kulinarne i ceramiczne rozwijają dodatkowe umiejętności, a zajęcia sportowe zapewnią zdrowy wypoczynek. 

 

MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Praca artystyczna z osobami niepełnosprawnymi ujawniła podstawowe problemy z jakimi muszą się mierzyć każdego dnia. Tacy ludzie są zależni od najbliższej rodziny, zwykle rodziców, opiekunów. A co stanie się, gdy ich zabranie? Osoby niepełnosprawne mają prawo do normalnego życia w społeczeństwie. Nie powinny być zamknięte w „czterech ścianach”, zdane na samych siebie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych zrodził się pomysł na stworzenie mieszkań chronionych w Siedlcach. Przebywające tam osoby, będą przygotowywane przez specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. 

 

TRIATHLON KRAINA BUGU
Z myślą o osobach niepełnosprawnych powstał Triathlon Kraina Bugu. Coroczna impreza sportowa odbywa się w pierwszy weekend września na terenie Zamku Janów Podlaski.Przychód z opłat startowych i wpłat sponsorów zostanie przeznaczony na mieszkania chronione, które zapewnią warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na naszym profilu na facebooku 

Profil: FundacjaLeny Grochowskiej

Profil: Warsztat Rękodzieła Artystycznego

 

Pracownicy

Oferta

MECENASI FUNDACJI

      

 

PARTNERZY I SPONSORZY

          

        

Fundacja Leny Grochowskiej,
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce 
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl     
tel. +48 25 6441464,    
NIP: 821 264 07 25, REGON: 147217470,                                              
           

KRS 0000506586 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie,
Kod SWIFT/BIC:PKOP PLPW
PEKAO S.A. 68 1240 2685 1111 0010 5805 1659
.
.

Grupa Arche przekazuje 1% przychodu na rzecz Fundacji Leny Grochowskiej